Aktuellt

2019-09-08
Höstens städdag är beslutad till den 13 oktober klockan 10:00. Styrelsen hälsar alla hus välkomna.

2019-01-18
Jag gick igår ut med inbetalningskorten för januari månad. Den summa avser enbart estimerad förbrukning kallvatten och fonden/renorveringsavgiften på 400 kr för januari månad. Dvs 400 kr plus estimerad förbrukning kallvatten.

Avstämningen för 2018 års förbrukning kommer justeras under februari månad.

I början på februari kommer ni få en faktura från Kalmar Energi som avser er förbrukning av värmen för januari.

/Andreas Hus 16 – Kassör

Årsmöte 2019
Söndagen den 17 mars klockan 17:00 hålls årets årsmöte. Kallelse med agenda kommer i brevlådan.

Det är fortsatt viktigt att vi inte parkerar några bilar under längre tid på gatan då större fordon då har svårt att ta sig fram. Det värsta är om t ex utryckningsfordon (brandbil och ambulans blir stående och inte tar sig fram). Det är nysått precis utanför vårt område, vänligen be era besökare att inte parkera sina bilar på denna nysådda plats. Besökare kan parkera sina bilar längs vägen, ej på gräset, på Tackjärnsvägen udda nummer .