Jourlista

omradeskarta_g

Ni som har jourvecka ansvarar för att:

Sommartid klippa gräset varje vecka samt plocka upp skräp.
Detta gäller samtliga gemensamma gräsytor runt lekplatsen
och även bakom undercentralen. Kontrollera status på gemensamma
utrymmen och meddela tillsyningsmannen vad som behöver göras. Eventuellt
kan gräsklippning utebli till förmån för annat arbete om tillsyningsmannen
finner det mer brådskande.

Vintertid skotta bort snö och sanda halt underlag vid gångvägar,
trappan upp mot cykelvägen samt vid undercentralen.

Nyckeln byts på söndagar och lämnas helst personligen till huset efter på listan.

Har du frågor? Prata med tillsyningsmannen.

Jourlista – Öppnas i Excel