Styrelsen

Samfälligheten omfattar jämna nummer på Tackjärnsvägen 2-60. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en ny styrelse m.m.

Styrelsen

Christian Karlsson Hus 56
Ordförande

Andreas Wahlberg Hus 16
Kassör

Martin Johansson Hus 42
Ledamot

Sanna Thombs Hus 58
Ledamot

Torbjörn Myrhall Hus 18
Ledamot

Magnus Ohlsson Hus 44
Suppleant

Nils Sjöholm Hus 28
Suppleant

Övriga uppdrag

Tillsyningsman

Mikael Nilsson-Bernsveden Hus 6

Vattendebitering

Thommy Kembring Hus 54

Revisorer

Peter Strehlin Hus 32
William Tombs Hus 58

Revisorssuppleant

Bertil Vallin Hus 4

Valberedning

Sophie Tränk Hus 16 – Adjungerande Mona hus 22
Anette Åberg Hus 50