Styrelsen

Samfälligheten omfattar jämna nummer på Tackjärnsvägen 2-60. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en ny styrelse m.m.

Styrelsen

Christian Karlsson Hus 56
Ordförande

Hanna Petersson Hus 18
Kassör

Hussein Srour Hus 22
Ledamot

Sanna Thombs Hus 58
Ledamot

Pia Nyström Hus 8
Ledamot

Magnus Ohlsson Hus 44
Suppleant

Nils Sjöholm Hus 28
Suppleant

Övriga uppdrag
Hemsidan
Peter Strehlin Hus 32

Tillsyningsman
Mikael Nilsson-Bernsveden Hus 6

Vattendebitering
Thommy Kembring Hus 54

Revisorer
Peter Strehlin Hus 32
William Tombs Hus 58

Revisorssuppleant
Bertil Vallin Hus 4

Valberedning
Mona Srour Hus 22
Henrik Svensson Hus 38