Styrelsen

Samfälligheten omfattar jämna nummer på Tackjärnsvägen 2-60. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en ny styrelse m.m.

Styrelsen

Christian Karlsson Hus 56
Ordförande

Andreas Wahlberg Hus 16
Kassör
andreas.wahlberg@live.se

Torbjörn Myrhall Hus 18
Ledamot

Martin Johansson Hus 42
Ledamot

Christina Polhage Hus 14
Ledamot

Linda Johansson Hus 52
Suppleant

Nils Sjöholm Hus 28
Suppleant

Övriga uppdrag

Tillsyningsman

Torbjörn Myrhall Hus 18

Värme & vatten debitering.

Thommy Kembring Hus 54

Undercentral

Mattias Åberg Hus 50

Revisorer

Peter Strehlin Hus 32
William Tombs Hus 58

Revisorssuppleant

Fredrik Kryssing Hus 22

Valberedning

Sophie Tränk Hus 16
Anette Åberg Hus 50