Samfälligheten

omradeskarta
Smedskjortan Norras samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning. Föreningen består av 30 villor
Den som blir ägare till en fastighet i samfällighetsförening blir också automatiskt obligatoriskt medlem i föreningen.